11/07/22

O libro co que descubrimos a Cunqueiro como poeta

Para aqueles e aquelas que andabamos a descubrir a literatura galega na década dos setenta houbo un libro extraordinario, fundamental: o primeiro volume da Obra en Galego Completa de Álvaro Cunqueiro, editada por Galaxia en abril de 1980. Lembro perfectamente que o merquei na Feira do Libro de Ferrol daquel ano e que aquela mesma tarde fixen a viaxe no tren da Costa até Ortigueira absolutamente marabillado, descubrindo, por fin!, a Cunqueiro como poeta. Non podía entender como ninguén me convidara antes a ler a poesía de Cunqueiro. Certo que para un rapaz de vinte anos o acceso á obra poética de Álvaro Cunqueiro resultaba difícil, pois os seus primeiros libros foran publicados antes da guerra e Dona do corpo delgado en 1950. Léramos poemas seus na antoloxía Poetas gallegos contemporáneos, de Basilio Losada (Seix Barral, 1972), e na Poesía Gallega Contemporánea, de Miguel González Garcés, editada en 1974 en Plaza & Janés, pero sen prestarlle a debida atención. A verdade é que a poesía de Cunqueiro naquel tempo só contaba coa admiración dun pequeno círculo de lectores, encabezado por Garcés. Sirva como mostra dese desprezo pola súa poesía e desa mediocridade intelectual a exitosa escolma Os cen mellores poemas da lingua galega, de Xesús Alonso Montero, onde só figura un poema de Cunqueiro de Cantiga nova que se chama ribeira. Tamén podemos observar ese desinterese pola súa obra poética na escasísima bibliografía que hai sobre a mesma antes de 1980. “…creo que ya nadie más que tú, y dos o tres más, cuentan conmigo en este país gallego como poeta”, confésalle cunha certa amargura Cunqueiro a Miguel González Garcés nos últimos anos da súa vida. Realmente Álvaro Cunqueiro morreu sen ser recoñecido pola crítica como o grandísimo poeta que el era. Esa tremenda inxustiza só foi reparada post mortem.

“Pro eu resucitarei”, dicía Cunqueiro no poema co que se pechaba Herba aquí ou acolá na edición de 1980. E vaia se resucitou! Xunto con moitos poetas dos oitenta (Claudio Rodríguez Fer, Manuel Forcadela, Xosé Mª Álvarez Blázquez, Pilar Pallarés, Ramiro Fonte, Darío Xohán Cabana, Román Raña…) foi seguramente X. L. Méndez Ferrín o que máis o reivindicou como poeta. Aí está o estudo que lle dedicou en De Pondal a Novoneyra (1984) ou a interesantísima conferencia que pronunciou na Universidade da Coruña, publicada posteriormente en Clásicos e Modernos (1999). Viñeron tamén novas edicións da poesía de Álvaro Cunqueiro, sempre enriquecidas con novos tesouros, como as compilacións que levou a cabo Henrique Costas en 1991 e 2011, ou libros de análise tan extraordinarios para o coñecemento da súa obra poética como os Trinta poemas (2013), de Camiño Noia, mais o libro que de verdade nos descubriu a moitas e a moitos o Álvaro Cunqueiro poeta foi aquel primeiro volume da súa obra completa. Aínda hoxe o collemos entre as mans coa mesma emoción e o mesmo gozo daqueles nosos anos mozos.
Obra en Galego Completa

Álvaro Cunqueiro

Galaxia / 1980

Ningún comentario:

Publicar un comentario