04/11/19

O silencio nunca será unha actitude de compromiso co país


Estamos de novo diante dun proceso electoral no que Galiza se xoga como país nada menos que estar ou non estar no Congreso con expresión política propia e plenamente soberana. Desde 1977 a 1996 Galiza estivo ausente nas Cortes, case os primeiros vinte anos da democracia española, e todas as persoas que temos conciencia de país sabemos que as consecuencias da ausencia do nacionalismo galego no Congreso durante esas dúas décadas foron enormemente prexudiciais para a construción do noso autogoberno e mesmo para nosa autoestima como pobo, e foron, así mesmo, moi negativas para a defensa política e institucional do país fronte a todas agresións que sufriron os diferentes sectores da economía galega, nomeadamente o sector naval, o campo e a pesca. Galiza quedou absolutamente á intemperie durante os anos máis decisivos do actual marco autonómico, o que abriu de par en par as portas a un sistema político galego protagonizado institucionalmente por aqueles partidos que nunca acreditaron en Galiza como nación e que nin sequera aspiran a exercer até o límite legal as cativas competencias que lle outorga o texto constitucional e estatutario. De feito nos últimos tempos estamos indo de nación a provincia, paso a paso cara atrás, cara a unha nova centralización do poder.

Calquera persoa de pensamento nacionalista ou galeguista que lle quere a este país e que desexa  unha Galiza diferente debe ser consciente de que neste vindeiro proceso electoral xogámonos, máis unha vez, ter voz e peso político en Madrid como país, non só para levar alí os graves problemas que ten a sociedade galega e que temos como nación, senón tamén para condicionar a política do Goberno español a respecto de Galiza. E é obvio que nestas eleccións non hai outra alternativa de país que non sexa a que representa o Bloque Nacionalista Galego. A indiferenza diante do 10-N non é nin sería comprensíbel, pois, en ningunha persoa con verdadeira preocupación por Galiza. O silencio non será nunca unha actitude de compromiso co país. Nunca. Por iso moitas persoas actualmente sen militancia no BNG están a expresar o seu apoio público ás candidaturas nacionalistas. Isto é talvez o máis positivo que está a suceder nesta campaña electoral, porque demostra que en circunstancias históricas como as actuais, tan decisivas para o futuro de Galiza e para o fortalecemento do nacionalismo galego, as persoas que de verdade aman o país, militen ou non militen nunha organización política, actúan sempre con xenerosidade e con responsabilidade política e non lle fallan ao país.

Lamentabelmente, e non o podo dicir con outro adverbio, hai outras persoas que, polo contrario, non son capaces de pechar as feridas que deixa a política partidaria e resístense a facer un mínimo xesto de compromiso público coa única opción de país que o 10-N ten o pobo galego. Non alcanzo a comprender esta actitude, e menos aínda en persoas que asumiron noutrora un papel dirixente no nacionalismo galego. Creo, sinceramente, que máis que facer dano a unha sigla política concreta fanlle un profundo dano ao país e incluso ás súas propias biografías. A verdadeira estatura humana, intelectual e política das persoas tamén se demostra cando por riba das diverxencias ideolóxicas e políticas e dos enfrontamentos e odios persoais se exerce o compromiso co país. Cómpre non esquecermos endexamais a lección de don Ramón Otero Pedrayo e de Florentino López Cuevillas colaborando activamente na campaña a prol do Estatuto do 36, cóbado con cóbado cos seus irmáns do Partido Galeguista, dos que se acababan de distanciar politicamente e aos que se viñan de enfrontar de forma moi vehemente pola súa discrepancia sobre a nova estratexia política do PG. E actuaban así porque para Otero e para Cuevillas o primeiro sempre era Galiza, e se conseguir o Estatuto era un obxectivo estratéxico para o país, eles tiñan que estar aí defendendoo coa mesma firmeza e paixón que Castelao e Alexandre Bóveda. Esa é a grande lección daqueles nosos mestres. O seu exemplo debería iluminar en todo momento e en todas as circunstancias o proceder das persoas que aman este país. Estas eleccións son igualmente unha oportunidade para que todas e todos amosemos o mellor de nós e o noso compromiso co país.

Ningún comentario:

Publicar un comentario